Sinds 1 januari 2013 zijn het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden en de Stichting Samenwerking voor Urgentenoden.nl samengegaan onder de naam Stichting Urgente Noden Nederland (SUNNederland).

Doelstelling
Doel van SUNNederland: het oprichten, danwel het heroprichten van lokale en regionale noodhulpbureaus.

Informatie
U vindt op de website van SUNNederland alle verdere informatie.